Edvik Band

Vi spelar Egna låtar, Jazz- och Blueslåtar från 60- och 70-talet som berör

Från vänster:

Göran Fasting, Jan Nilsson, Bengt Hamedani, Mats Arnesson och Karl-Gustav Edvik