Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Edvik automation erbjuder kompletta systemlösningar baserade på: Instrumentsystemet Econ ett unikt styr- och reglersystem med generell mjukvara i Windows/Linux nätverksmiljö för SCADA, MMI, trendkurvpaket, larmsystem, funktionsblocksbaserad utvecklingsmiljö för styrning, reglering och övervakning.

Edvik automation erbjuder sina kunder att i samverkan lösa deras automationsproblem. Nyckeln till framgång är att Edvik automation samarbetar med sina kunder så att gemensamma kunskaper och erfarenheter av processteknik, drift och automation kan utnyttjas. Detta förfaringssätt säkrar tillgången till en stor kunskaps- och erfarenhetsbank som underlättar och ökar precisionen i arbetet.

Praktiska kurser varvade med teori för Dig som yrkesverksam inom områdena … El - Instrument - Maskin- Process … och som sysslar med Konstruktion, Drift eller Underhåll Utbildningarna ger generella kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara i den egna anläggningen.