Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Slutna kurser

Edvik automations slutna kurser är för Er som har ett stort antal anställda, som vill förkovra sig i Automation/ Styr- och Reglerteknik

Vi kommer till Er om Ni har behov av att utbilda upp till 12st kursdeltagare vid samma tillfälle. Då väljer Ni Sluten kursvecka och vi kör kursen i Era lokaler.

Omfattning Alla våra standardkurser omfattar fyra dagars intensiv praktisk utbildning varvad med lämpliga teoretiska genomgångar.

Planering Vi kommer till Er på måndag eftermiddag och ”dukar upp” för kurs. Utbildningen startar tisdag kl 08:00 och avslutas fredag kl 16:00

Erbjudande Om Ni önskar planera in slutna kursveckor, erbjuder vi oss att kostnadsfritt reservera lämpliga kursveckor för Er tills annan kund visar intresse för reserverad kursvecka