Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Öppna kurser

Edvik automations öppna kurser
är för Er som har ett fåtal anställda, som vill förkovra sig i Automation/ Styr- och Reglerteknik

Tidpunkt och plats för våra öppna kurser bestäms av de intresseanmälningar som vi får in, se Kursplanering

Omfattning
Alla våra standardkurser omfattar fyra dagars intensiv praktisk utbildning varvad med lämpliga teoretiska genomgångar.
Med hänsyn till att våra kursdeltagare skall kunna resa på arbetstid planerar vi vanligtvis kurserna att starta måndag kl 13:00 och avslutas fredag kl 12:00