Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Kursöversikt

Kurs
Reglerteknik i Praktiken del 1
Grundläggande kunskaper och färdigheter i reglerteknik. Samspelet mellan process och regulator. P-, PI-, PD- och PID regulatorns funktion. Reglersystemets dämpningskaraktäristik och optimeringsmetoder. Max 12 st. kursdeltagare.
Ladda ner en kursbroschyr
Skicka in en intresseanmälan Slutna kurser

Kurs
Reglerteknik i Praktiken del 2

Avancerade kunskaper och färdigheter i reglerteknik tillämpade på ångpanna eller simulerad anläggning, kaskadreglering, framkoppling och kvotreglering, idriftsättning, optimering och utvärdering. Förkunskaper Reglerteknik i Praktiken del 1. Max 10 st. kursdeltagare.
Ladda ner en kursbroschyr
Skicka in en intresseanmälan Slutna kurser

Kurs
Styrteknik i Praktiken del 1
Grundläggande kunskaper och färdigheter i styrteknik med huvudvikten lagd på de förreglingar och styrprogram som är vanligt förekommande inom Process och Verkstadsindustrin

Grundläggande enstaka och sammansatta logiska funktioner. Styrtekniska uttryckssätt Styrtekniska analyshjälpmedel Max 12 st. kursdeltagare.
Ladda ner en kursbroschyr
Skicka in en intresseanmälan Slutna kurser