Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Utbildningar

Lär med Hand och Huvud
på Edvik automations Utbildningar i Styr- och Reglerteknik

Vi erbjuder
Praktiska kurser varvade med teori för Dig som yrkesverksam inom områdena

El – Instrument – Maskin- Process

… och som sysslar med
Konstruktion, Drift eller Underhåll
Utbildningarna ger generella kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara i den egna anläggningen.

Kurs Reglerteknik i Praktiken del 1
Laddaner en kursbroschyr

Kurs Reglerteknik i Praktiken del 2
Ladda ner en kursbroschyr

Kurs Styrteknik i Praktiken del 1
Ladda ner en kursbroschyr

Välj Öppna eller Slutna Kurser

Omfattning fyra dagar