Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Bakgrund

Det finns ett stort behov hos alla företag inom process- och verkstadsindustrin att optimera sin produktion och att styra kvaliteten på sina slutprodukter.

För att nå detta mål måste all personal som är verksamma inom områdena konstruktion, produktion och underhåll ha goda kunskaper och färdigheter i Proces-, Styr- och Reglerteknik.

För att möta detta behov startade Karl-Gustav Edvik Edvik automation AB 1989 som erbjuder Svensk industri praktisk utbildning inom styr- och reglerteknikområdet.

Kurserna Reglerteknik i Praktiken del 1 och 2 samt Styrteknik i Praktiken del 1 är utvecklade för att möta behovet av Styr- och Reglerteknikutbildning.

Kurserna är lärarledda och har speciellt framtagna datorbaserade hjälpmedel och kursmateriel.

Karl-Gustav Edvik har erhållit sina erfarenheter av Styr- och Reglerteknik under sin tid hos Kockums varv, Kockum Automation och Texon Automation. Han är utbildad lärare och har även utvecklat läroplaner för Skolöverstyrelsen.

Karl-Gustav Edvik har sedan slutet av 1970-talet arbetat som konstruktör, konsult och utbildare inom automationsområdet för processindustrin. Hans företag Edvik automation AB har en unik ställning i Sverige när det gäller kompetensutveckling inom Styr- och Reglerteknikområdet.