Kompetenstveckling inom Automationsområdet för Konstruktörer Drift- och Underhållspersonal

Automation

PC-baserad automation

Edvik automation erbjuder kompletta systemlösningar baserade på:

Instrumentsystemet Econ ett unikt styr- och reglersystem med generell mjukvara i Windows /Linux nätverksmiljö för SCADA, MMI, trendkurvpaket, larmsystem, funktionsblocksbaserad utvecklingsmiljö för styrning, reglering och övervakning.

Automationsprojekt bedrivs i samarbete med kund och kan sammanfattas enligt nedan:

Förstudie

 • Målbeskrivning
 • Omfattning
 • Resursbehov
 • Organisation
 • Tidplan
 • Beslut

Genomförande

 • Konstruktion av  Operatörsgränssnitt
 • Utveckling av simuleringsprogram för processen
 • Utveckling av applikationsprogram och systemlösningar
 • Val av Datorer och I/O-system och fältutrustning
 • Installation
 • Dokumentation
 • Idriftsättning
 • Service

Automationskonsult

Edvik automation erbjuder sina kunder att i samverkan lösa deras automationsproblem.

Nyckeln till framgång är att Edvik automation samarbetar med sina kunder så att gemensamma kunskaper och erfarenheter av processteknik, drift och automation kan utnyttjas. Detta förfaringssätt säkrar tillgången till en stor kunskaps- och erfarenhetsbank som underlättar och ökar precisionen i arbetet.

Projektledning

Edvik automation erbjuder projektledning inom automationsområdet.

Produktutveckling

Edvik automation erbjuder produktutveckling till företag som önskar utveckla produkter som har någon anknytning till datorbaserade automationslösningar. Vi har lång erfarenhet av programutveckling i Windows och Linux miljöer med Webb-baserade handhavandegränssnitt.

Ett upplägg för produktutveckling kan göras enligt följande:

Förstudie

 • Målbeskrivning
 • Omfattning
 • Resursbehov
 • Organisation
 • Tidplan
 • Beslut

Genomförande

 • Enligt förstudien

Utvärdering